№4 Робота з таблицями.

Інструкційна карта

Практична робота4

(Урок практичного застосування знань, навичок і умінь)

з «Інформатики»

Тема: Робота з таблицями

Мета роботи: практично засвоїти засоби створення, редагування та оформлення таблиць. Навчитись створювати таблиці різними способами. 

Теоретична частина:

Як створити таблицю у Word?

Як можна переміщатись по таблиці?

Як виділяють рядки, стовпці, діапазони комірок в таблиці?

Як можна додати стовпці і рядки в таблицю?

Які інструменти використовують як швидкий і зручний засіб розділення і злиття комірок?

9Чим форматування тексту в таблиці відрізняється від форматування звичайного тексту?

Які дії виконують з метою форматування таблиці обрамленням і заливанням?

Перерахуйте функції засобу АВТОФОРМАТ.

Як виконується злиття комірок таблиці?

Які дії потрібно виконати для сортування рядків таблиці?

Чи можливо перетворити звичайний текст у форму таб-лиці? Якщо так, то запропонуйте дії, що потрібно виконати для цього.

Чи можливо перетворити таблицю в звичайний текст? Якщо так, то запропонуйте дії, які потрібно виконати для цього.

Як виконати сортування рядків?

Опишіть принципи виконання обчислень в таблиці.

Хід роботи:

1.Запустіть текстовий редактор

2.Створити таблицю з 5 рядків і 5 стовпців

3.Обєднати всі комірки першого рядка.

4.Вставити в кінець таблиці ще один рядок.

5.Вставити зліва від першого стовпчика ще один стовпчик.

6.Видалити останній стовпчик.

7.Надати таблиці прямокутного вигляду, якщо під час видалення останнього стовпчика форма таблиці втратилася.

8.Обєднати верхні три комірки першого стовпчика.

9.Добудувати отриману таблицю до зразка і заповнити її відповідними даними.

Період

Цех

Перший квартал

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Усього

Перший

231

654

842

1727

Другий

522

852

527

1901

Третій

458

269

301

1028

10.У комірці Усього повернути тест вертикально

11.Змінити зовнішні межі таблиць

12.Залити кольором останні три рядка

13.Текст заголовків залийте червоним кольором

14.Введіть заголовок таблиці «Таблиця 1»

15.Підігнать ширину всіх стовпчиків таблиці по вмісту

16.Відсортуйте вміст першого стовпчика по алфавіту

17.Збережіть документ

18.Не використовуючи панель «Рисование», намалювати наступну таблицю

19.Дайте таблиці назву «Таблиця 2»

20.Збільшити розміри таблиці

21.Побудувати таблицю за зразком

22.Збережіть файл.

23. Побудуйте наступну таблицю за зразком використовуючи зображення, що містяться на ПК.

24.Збережіть файл. Здайте звіт викладачу.

Висновки.