інд.план

Національний університет фізичного виховання і спорту України

факультет спорту та менеджменту

кафедра економіки та менеджменту

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

на період магістерської практики

у Департаменті олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України

студентки V курсу

групи 5.02

Чумагіної Яни Володимирівни

Київ-2014

№ п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Відмітка про виконання

Примітка

І

Знайомство з об’єктом практики

1.

Участь в установчій конференції, яка проходила в НУФВСУ

2.

Ознайомлення з системою управління Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту

2.1.

Система апарату управління департаменту

2.2.

Історія створення, стан та перспективи розвитку Мінмолодьспорту

2.3.

Система організаційного та ресурсного забезпечення департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту

2.4.

Відносини з іншими організаціями системи.

2.5.

Організаційна структура управління Міністерства.

2.6.

Система і стратегія менеджменту та маркетингу Мінмолодьспорту

2.7.

Управління персоналом.

ІІ

Організаційно-управлінська робота

1.

Участь у службових нарадах організації та її підрозділів.

2.

Участь в організації та проведенні заходів за планом роботи організації.

2.1.

Колегіальних органів.

2.2.

Апарату управління.

2.3.

Структурних підрозділів.

3.

Участь в підготовці питань на ділових нарадах.

4.

Оформлення ділових паперів.

5.

Виконання індивідуальних завдань керівника (організації,підрозділу).

6.

Вивчення системи діловодства.

7.

Ділове консультування з провідними фахівцями з актуальних питань організаційно-управлінської діяльності.

8.

Робота з організаційно-управлінською та інформаційно-довідковою документацією об’єкта практики.

ІІІ

Навчально-методична, науково-дослідна та громадська робота

1.

Участь у методичних нарадах та заняттях.

Щовівторок, щочетверг

2.

Оформлення навчальної обліково-звітної документації.

протягом практики

2.1.

Щоденник обліку роботи.

протягом практики

2.2.

Індивідуальний план.

2.3.

Календарний графік проходження практики

2.4.

План роботи організації.

2.5.

Структурно-функціональна модель управління організації.

2.6.

Операційний опис діяльності об’єкту практики

2.7.

Аналітична довідка стану розвитку виду спорту

2.8.

Матеріали науково-дослідної роботи

2.9.

Звіт про роботу.

2.10.

Рекомендації щодо поліпшення роботи об’єкта практики.

2.11.

Позапрограмні документи.

3.

Робота зі спеціальними літературними джерелами за профілем спеціалізації.

4.

Розробка матеріалів науково-дослідної роботи.

5.

Розробка наукового інструментарію для збору інформації (опитувальний лист).

6.

Участь в організації та проведенні громадських, культурно-спортивних заходів на об’єкті практики.

_________________________Чумагіна Я.В.