эпид жауабымен база

алдын алу жұмыстары және эпидемияға қарсы бөліктерден//

алдын алу жұмыстары және тактикалық бөліктерден

***

Әскери (армиялық) санитарлық-эпидемиологиялық барлау жүргізіледі://

+әскердің қимыл аймағында//

жасақтың шабуылға дайындығы кезінде//

ұрыс қимылдары біткен соң//

медициналық эвакуациялау этаптарында ажаратылу аумақтарында//

далалық оқу — жаттығу үшін әскерді қайта дислокациялау кезінде

***

Қандай нысандар санитарлық-эпидемиологиялық барлауға жатқызылады?//

аумақ учаскелері//

елдімекендер, тұрғын үйлер//

жолдар, темір жол//

азаматтық ауруханалар//

+жоғарыда аталғандардың бәрі

***

Санитарлық-эпидемиологиялық барлау қандай міндеттерді атқарады?//

+инфекция ошақтарын анықтау//

инфекция ошақтарын жою//

тексерілетін аумақтың картасын жасау//

жергілікті мекенді барлау//

тексерілетін нысандарды санитарлық өңдеу

***

Соғыс уақытында эвакуаторлар бригадасы жүзеге асырады://

қорытынды дезинфекцияны//

+науқасты стационарға жеткізуді//

науқастан материал жинауды//

бөлмелерді дезинфекциялауды басқарады//

оқшаулауға жатқызылатын тұлғаларды анықтайды

***

Клиникалық эпидемиология-бұл://

кез келген аурудың таралу заңдылығы мен зерттеу әдістерін зерттейтін ғылым//

+болжамның нақтылығын қамтамасыз ету үшін науқастар тобын зерттеудің қатаң ғылыми әдістерін қолдана отырып, сәйкес жағдайлардағы аурудың клиникалық ағымын зерттеу негізінде нақты әр пациент үшін болжам жасауға мүмкіндік беретін ғылым //

әртүрлі белгілермен және физиологиялық, биохимиялық, клиникалық-анатомиялық, микробиологиялық өзгерістермен байқалатын инфекциялық үдеріс//

инфекцияларға қарсы күрес жөніндегі теориялық негіздер мен практикалық іс-шараларды әзірлеу туралы ғылым//

оңтайлы клиникалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін медициналық ақпаратты жинау, талдау, синтездеу және қолданудың жаңа технологиясы

***

Дәлелдік медицинадағы шектеулі нақтылық дегеніміз – бұл://

жүйелі шолуларда жалпыланған,нәтижелері сәйкескелген бірнеше тәуелсіз клиникалық сынақтардың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

+мақсаттары ұқсас бірнеше тәуелсіз клиникалық сынақтардың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

бір клиникалық сынақтың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

сарапшылардың пікіріне негізделген пайымдау//

клиникалық сынақтар жүргізілген жоқ

***

Клиникалық эпидемиологияның басты мақсаты болып табылады://

тиісті аурумен сырқаттанушылықтың бұрқетпесі пайда болғанға дейін зерделеу//

жұқпалы аурудың пайда болу көзі мен таралу тетіктерін анықтау//

аурудың таралуына ықпал ететін жағдайларды анықтау//

+дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін клиникалық бақылау және мәліметтерді талдау әдістерін енгізу//

профилактикалық және эпидемияға қарсы шараларды әзірлеу

***

Дәлелдік медицинадағы жоғары нақтылық дегеніміз — бұл://

+жүйелі шолуларда жалпыланған, нәтижелері сәйкескелген бірнеше тәуелсіз клиникалық сынақтардың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

мақсаттары ұқсас бірнеше тәуелсіз клиникалық сынақтардың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

бір клиникалық сынақтың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

сарапшылардың пікіріне негізделген пайымдау//

клиникалық сынақтар жүргізілмеген кез

***

Клиникалық эпидемиологияның мақсаты болып табылады://

тиісті аурумен сырқаттанушылықтың бұрқетпесі пайда болғанға дейін зерделеу//

жұқпалы аурудың пайда болу көзі мен таралу тетіктерін анықтау//

дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін клиникалық бақылау және мәліметтерді талдау әдістерін енгізу//

+ жүйелік және тосын қателіктер ықпалының кепілді бағасымен әділетті қорытынды жасауға мүмкіндік беретін клииникалық бақылаудың әдістерін әзірлеу және қолдану//

алдын алу және эпидемияға қарсы іс-шараларды әзірлеу

***

Дәлелдік медицинадағы шектеулі нақтылық дегеніміз – бұл://

жүйелі шолуларда жалпыланған, нәтижелері сәйкескелген бірнеше тәуелсіз клиникалық сынақтардың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

мақсаттары ұқсас бірнеше тәуелсіз клиникалық сынақтардың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

+бір клиникалық сынақтың нәтижелеріне негізделген ақпарат//

сарапшылардың пікіріне негізделген пайымдау//

клиникалық сынақтар жүргізілген жоқ

***

Қоздырғыштың түрі және оның антибиотиктерге сезімталдығы анықталғанға дейін жүргізіледі://

+жалпы шұғыл алдын алу//

арнайы шұғыл алдын алу//

арнайы емдеу//

дифференциалды диагностика//

әскердің бактерияға қарсы қорғанысы

***

Дәлелдік медицина — бұл://

кез келген аурудың таралу заңдылығы мен зерттеу әдістерін зерттейтін ғылым//

инфекцияларға қарсы күрес жөніндегі теориялық негіздер мен практикалық іс-шараларды әзірлеу туралы ғылым//

+оңтайлы клиникалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін медициналық ақпаратты жинау, талдау, синтездеу және қолданудың жаңа технологиясы//

болжамның нақтылығын қамтамасыз ету үшін, науқастар тобын зерттеудің қатаң ғылыми әдістерін қолдана отырып, сәйкес жағдайлардағы аурудың клиникалық ағымын зерттеу негізінде нақты әр пациент үшін болжам жасауға мүмкіндік беретін ғылым//

әртүрлі белгілермен және физиологиялық, биохимиялық, клиникалық-анатомиялық, микробиологиялық өзгерістермен байқалатын инфекциялық үдеріс

***

Инфекциялық барыс негізінде не жатыр://

+Паразит және макроорганизмнің өзара қарым-қатынасы//

Микроорганизмнің өзара қарым-қатынасы//

Адармдардың өзара қарым-қатынасы//

Табиға факторлардың өзара қарым-қатынасы//

Флорамен фаунаның өзара қарым-қатынасы

***

Соғыс уақытында әскерде шұғыл алдын алу шараларын жүргізу туралы шешімді кім қабылдайды?//

әскери қолбасшы//

рота старшинасы//

+ жоғары тұрған медицина қызметінің бастығы//

СЭС бас маманы//

медициналық қызметтін лейтенанты

***

Эпидемиологиялық барыстың бірінші ұзбесі бойынша жұқпалы ауру болуы мүмкін://

+антропоноздар//

ішек жұқпасы//

аэрогенді жұқпалы ауру//

жоғары контагиозды//

қан жұқпалы аурулары

***

Эпидпроцесстің екінші ұзбесі болуы мүмкін://

ауру адам//

+фекальді-оральді механизм//

жануар//

кеміргіш//

реконвалесцент

***

Эпидпроцесстің үшінші ұзбесі болуы мүмкін://

насекомдар//

су//

ауа//

+қабылдаушы организм//

тұрмыстық заттар

***

Этиологиялық қағида бойынша жұқпалы аурулар болуы мүмкін://

+Бактериоздар//

Антропоноздар//

Зооантропроноздар//

Зооноздар//

Ішек жұқпасы

***

Халықты жасанды иммунизация жүргізу нәтижесінде қандай ауру шартты түрде жойылды (ликвидацияланды)?//

+Нағыз шешек//

Іш сүзегі//

Тырысқақ//

Сары қызба//

Оба

***

ҚР солтұстық аймақтарда А вирусті гепатиттің маусымдық жоғарлауы тіркеледі://

Қыс айларында//

Көктем айларында//

Жаз айларында//

+Күз айларында//

Қыс-көктем айларында

***

Гепатиттік бөлімшесінде қандай шаралар инфекция қоздырғышына қарсы жұргізуледі?//

+ағымды дезинфекция//

биологиялық дезинфекция//

дезинсекция//

дератизация//

тиндализация

***

Вирусты гепатит С инфекция көзі болып табылады://

Вирусты гепатит А жіті түрімен ауырған науқастар//

Вирусты гепатит В созылмалы түрімен ауырған науқастар//

Вирусты гепатит Д созылмалы түрімен ауырған науқастар//

+ Вирусты гепатит С жіті және созылмалы түрімен ауырған науқастар//

Вирусты гепатит Е жіті түрімен ауырған науқастар

***

Желшешек ауруының қоздырғышы қандай жолмен жұғады?//

трансмиссивті//

+тамшылы//

жыныстық-қатынас//

қатынас//

вертикальді

***

Балабақшада топтардың бірінде желшешек ауруы анықталды. 8 адам ауырған; 5 – жұқпалы аурулар ауруханасында оқшауланған, ал үшеуінің көңіл күйі жақсы және ауру дәрежесі жеңіл болғандықтан ауруханаға жатудан бас тартқан. Карантинді қанша уақытқа орнату керек?//

5 күн//

10 күн//

17 күн//

+21 күн//

30 күн

***

Вирусты гепатит В ауырған науқаста инкубациялық кезеңнің ұзақтығы://

7 – 45 күн//

7 – 180 күн//

40 – 60 күн//

+40 – 180 күн//

120 – 180 күн

***

Қандай вирусты гепатитке ауыз-нәжіс механизммен беріледі://

вирусты гепатит D және вирусты гепатит Е//

вирусты гепатит А және вирусты гепатит С//

вируты гепати А және вирусты гепатит В//

+вирусты гепатит А және вирусты гепатит Е//

вирусты гепатит В және вирусты гепатит С

***

Вирусты гепатит А берілу жолын анықтаңыз://

+Су арқылы, алиментарлы, қатынас//

Қатынас, алиментарлы, парентеральді//

Қатынас, трансмиссивті, су арқылы//

Су арқылы, ауа-шаң, алиментарлы//

Парентеральді, су арқылы, алиментарлы

***

А вирусты гепатит инфекция көзін атаңыз://

жануарлар//

тағам//

реконвалесцент//

шприцтар//

+науқас адам

***

ҚР солтұстық аймақтарда вирусты гепатит А типті маусымдылығын атаңыз://Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 |... 5 |... 6 |... 7 |... 8 | 9 |... 10 |... 11 |... 12 |... 13 ... | Весь текст