налоги на укр.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..2

1.ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………4

1.1СПОСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІНІМІЗАЦІЇ………………………………..5

1.2МЕТА ПОДАТКОВОЇ МІНІМІЗАЦІЇ……………………………………..6

2.ВИЯВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ…………………….7

3.ЗМЕНЬШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ………………….8

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…..12

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………13

ВСТУП

У світі розвитку податкової культури платників в податковій термінології все частіше стали з’являються такі терміни, як «податкове планування», «уникнути податків», «обхід податків», «податкова оптимізація», «мінімізація» і т.д. Багато змішують поняття планування, мінімізації та оптимізації. Податкова оптимізація лежить в основі податкового планування.

Метою є те, що у зв’язку з фінансовою кризою, яка торкнулася, мабуть, всхі галузей економіки, перед багатьма керівниками підприємств постало питання зниження податкового навантаження.

Для досягнення поставленої мети було поставлено та вирішено такі задачі:

Вивчено способи податкової мінімізації;

Проаналізовані законні методи зниження податкового навантаження.

Предметом є способи зниження податків за допомогою застосування спрощеної системи оподаткування.

У реальності мінімізацією податків можна займатися як цілком законними, так і незаконними методами. Тіньова економіка приносить ділкам чималі доходи завдяки ухиленню від сплати податків, тоді як ефективне податкове планування допомагає підприємству скоротити податкові втрати в довгостроковій перспективі без порушення законів. Наприклад, дроблення бізнесу може допомогти компанії зменшити податкові ставки, однак поділ великого підприємства на більш дрібні повинно мати під собою конкретне комерційне обгрунтування. Простіше кажучи, якщо компанія, що виробляє телефони, виділить в самостійний напрям виробництво навушників, таке рішення може бути продиктовано економічною доцільністю, а ось розділення компанії на дві частини, кожна з яких продовжує виробляти всі ті ж телефони, швидше за все, буде розцінено ревізорами як прагнення уникнути виплат податків у великих обсягах.

Йдеться переважно про законні способи зниження податкового тягаря, чого можна досягти як за рахунок вищеназваних способів, так і за рахунок ефективно вибудуваного бізнесу підприємства (підприємця). Адже в цілому платник податків може коригувати показники фінансово-господарської діяльності з оглядкою на податкове законодавство та останні законодавчі новели, тим самим «підлаштовуючись» під певні пільги і послаблення.

Повна протилежність такому веденню бізнесу — ухилення від сплати податків. Воно, безумовно, є незаконним зменшенням податкового навантаження за допомогою різних способів — приховування доходів, виведення активів, ведення справ між афілійованими контрагентами, застосування фірм-»одноденок» та ін Однак на будь-яку таку схему, як правило, знайдеться податковий інспектор, який рано чи пізно накладе відповідальність на підприємця. До того ж більшість «чорних» схем давно всім відомо, так що не будемо витрачати на них час.

Є ще якась «золота» середина між законною оптимізацією та ухиленням від податків. Як правило, в цьому випадку мова йде про пошук і використання «дірок» в російському законодавстві. Ми поговоримо про деякі таких лазівки, однак, врахуйте, що законодавець не дрімає, нормативна база постійно оновлюється, удосконалюється, так що будь-яку недоробку рано чи пізно усунуть на вищому рівні. Треба за цим стежити, щоб не потрапити в халепу!

ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дослідження методів і принципів управління податковим навантаженням підприємства в умовах трансформаційної економіки, аналіз емпіричних даних щодо фактичного рівня податкового навантаження підприємств та побудова ігрових і аналітичних моделей дає підстави для таких висновків:На підставі наведених даних щодо впливу податкових систем на ведення економічної діяльності можна зробити висновок, що податкова система України не сприяє веденню бізнесу — внаслідок значного податкового навантаження та складності оформлення податкової документації; управління податковим навантаженням у різних країнах під впливом національних особливостей набуває різноманітних форм, які в сукупності утворюють податкові системи різних країн.

Мінімізацію податкового навантаження не можна назвати незаконною, якщо платнику податків неможливо пред’явити конкретні звинувачення у скоєнні податкових правопорушень. Виходить, податкова оптимізація, з одного боку, — це прагнення платника податків уникнути податку, а з іншого — прагнення держави не допустити скорочення надходження податкових сум у скарбницю.

Податкова оптимізація — це процес, обов’язковими учасниками якого є платник податків і держава з притаманними їм специфічними цілями, зумовленими інтересами, потребами і завданнями кожної сторони. В енциклопедичному словнику економіки і права податковою оптимізацією називається процес, пов’язаний з досягненням певних пропорцій усіх фінансових аспектів угоди або проекту. Ми дамо своє досить чітке визначення законної оптимізації — це зниження податкового тягаря платника податків через цілеспрямовані дії, дозволені законом, щодо використання наданих законодавством пільг, податкових звільнень, послаблень, відстрочок, розстрочок та інших законних способів.

МЕТА ПОДАТКОВОЇ МІНІМІЗАЦІЇ

Податкову оптимізацію, як правило, ділять на два види: стратегічну і точкову. Перша довго триває і зачіпає декілька податкових періодів. Точкова ж (податкова оптимізація окремих операцій, поточна) носить разовий характер і припускає застосування якоїсь сукупності методів, що дозволяють знижувати податковий тягар для платника податків у кожному конкретному випадку в окремому податковому періоді (наприклад, при здійсненні тієї чи іншої операції шляхом вибору оптимальної форми операції).

Перспективна податкова оптимізація передбачає вибір найбільш ефективної правової форми здійснення господарської діяльності, побудова схем фінансово-господарської діяльності з урахуванням найбільш типових відносин, розробку відповідної облікової та податкової політики, а також застосування інших методів, які мають довгостроковий вплив на розмір податкових платежів. Поточна податкова оптимізація проводиться шляхом вибору оптимального виду підлягає укладенню цивільно-правового договору, визначення його умов, встановлення порядку здійснення конкретних дій в ході здійснення господарської операції.

СПОСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІНІМІЗАЦІЇ

При веденні податкового обліку, обчисленні податків, подання податкової звітності платнику податків потрібно враховувати взаємозв’язки різних положень податкового, бухгалтерського, цивільного та інших галузей російського законодавства, що регулюють господарську діяльність підприємства чи підприємця. Найчастіше зміни в одному з видів законодавства відбуваються раніше, ніж в інших. Взяти, приміром, мінімальну вартість майна, що амортизується в бухгалтерському та податковому законодавстві. Або методи оцінки сировини і матеріалів, покупних товарів: в податковому обліку їх чотири, а в бухгалтерському — три. Або, припустимо, курсові і сумові різниці: в бухгалтерському обліку вони давно скасовані, а в податковому — успішно застосовуються. Таких нестикувань маса. Тому, як правило, добросовісний платник податків може відстояти свої права в суді. Тим більше що іноді він просто не встигає встежити за всіма податковими новелами і, навіть не переслідуючи мету законної мінімізації податкових платежів, може непомітно для себе не сплатити законно встановлений податок. У цьому випадку чиновникам, податківцям, та й суддям, як правило, все одно. Найчастіше ревізори і арбітри просто не роблять різниці між умисним несплатою податку, умисним порушенням закону і ненавмисним, необережним.

Держава надає безліч можливостей для зниження податкових виплат. Це обумовлено і передбаченими в законодавстві податковими пільгами, і наявністю різних ставок оподаткування та існуванням прогалин або неясностей у законодавстві, через неможливість врахування всіх обставин, що виникають при обчисленні і сплаті податків.

Так чи інакше, всі методи оптимізації складаються в оптимізаційні схеми. Жоден з методів сам по собі не приносить успіху в податковому плануванні. Лише складена грамотно і з урахуванням всіх особливостей схема, дозволяє досягти поставленої мети. Навпаки, неякісна схема податкової оптимізації може завдати компанії відчутної шкоди. Очевидно, що методи оптимізації мають безпосереднє практичне значення, маючи відображення в оптимізаційних схемах.

Будь-яка схема перед впровадженням перевіряється на відповідність декільком критеріям:

1. розумність;

2. ефективність — це оптимальність використання в схемі всіх можливостей мінімізації податків;

3. відповідність вимогам закону — облік всіх можливих правових наслідків використання схеми, продуманість механізмів реагування на зміну чинного законодавства або на дії податкових органів;

4. автономність-схема розглядається з точки зору складності в управлінні, підконтрольності у застосуванні і складності в реалізації;

5. надійність — це стійкість схеми до зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, в тому числі до дій партнерів по бізнесу;

6. нешкідливість — припускає уникнути можливих негативних наслідків від використання схеми всередині підприємства.

Зверніть увагу, що мінімізувати податкові платежі можливо і кримінальними методами, сама по собі мінімізація має найвищим результатом нульове значення податкових зобов’язань. Якщо йти цим шляхом, то кращим варіантом може виявитися повне припинення підприємницької діяльності і позбавлення від майна.

ЗМЕНЬШЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Останнім часом сформувалася стійка тенденція абсолютної мінімізації податків багатьох підприємств.

На сьогодні, всі підприємства, які мінімізують податки, можна умовно розділити на дві категорії: перша — підприємства, які надають послуги з мінімізації податкових зобов’язань, які, найчастіше, входять в склад якогось конвертаційного центру, що працює з використанням фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Друга група — це реально існуючі підприємства, що використовують у своїй діяльності різні схеми мінімізації.

Один конвертаційний центр, до прикладу, за рік може вивести в тіньовий обіг від 300 млн.грн. до 1 млрд.грн. і дозволити більш ніж тисячі легальних підприємств піти від оподаткування. Тільки за 2006-2007 роки виявлено та припинено незаконну діяльність 304 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та 32 конвертаційних центрів. За результатами боротьби з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності за цей період порушено близько 200 кримінальних справ.

Тому використання оптимізаційних підходів у податковому плануванні вимагає чіткого визначення ограничен і критеріїв податкової оптимізації. Наведемо деякі з поширених оптимізаційних підходів:

1. Найбільш поширеним підходом є вибір в якості критерію оптимізації мінімуму податкових платежів протягом податкового періоду.

У вітчизняному оподаткуванні такий підхід зазвичай кваліфікується як «мінімізація подат-кування» (про яку ми вже згадували). Разом з тим, у світовій практиці мінімізація податків включає в себе як законні (податкове планування), так і незаконні (укло ¬ ня від оподаткування) методи зменшення податкових платежів. Мабуть, з цієї причини термін «мінімізація» має в Україні яскраво виражений ¬ ний негативний «імідж» і практично однозначно прирівнюється контролюючими органами до відклоненію від оподаткування. На даній сторінці, ми тільки знайомимо Вас з пропонованим до розгляду матеріалом і ні в якому разі не закликаємо до ухилення від сплати податків та платежів. Ми лише намагаємося звернути Вашу увагу на значимість планування своєї діяльності, в тому числі і планування податкового навантаження. Закликаємо Вас до оптимізації свого оподаткування всіма доступними обгрунтованими законними методами.

Отже, мінімум податкових платежів є крітеріем податкової оптимізації тільки при ви ¬ полнении наступних вимог:

• по-перше, суворе дотримання чинного законодавства (тобто мінімізація повинна здійснюватися виключно законними методами);

• по-друге, досягнення запланованого рівня кінцевого фінансового результату.

2. В якості критерію може бути обраний мінімум податкового навантаження (співвідношення: сума податкових зобов’язань за всіма податками і зборами до валового доходу або бухгалтерського прибутку підприємства).

При цьому в якості обмежень виступить мінімально допустимий обсяг продажів, що забезпечує зберігання конкурентних позицій підприємства.

3. Критерієм оптимізації може бути також забезпечення рівномірності формування податкових зобов’язательств у відповідності з наявними фінансовими ресурсами при забезпеченні запланованого рівня прибутку.

4. Цей підхід заснований на оперуванні фінансовими потоками при досягненні запланованого доходу.

5. Ще одним варіантом податкової оптимізації може бути максимум фінансового результату при обмеженні максимальної суми сплачуваних податків або максимально допустимого приросту податкових платежів на одиницю приросту фінансового результату.

Перелік підходів до встановлення критеріїв і обмежень податкової оптимізації можна проповинен в залежності від цілей підприємств, визначаючи його загальною стратегією і тактикою, а також від конкретних умов господарювання, інтересів засновників і т.д.

Теорія без прикладів не ефективна, тому для більш ефективного сприйняття матеріалу пропонуємо розглянути приклади.

Приклад. Зарплата виплачується ЧЕРЕЗ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ З СПІВРОБІТНИКАМИ

Підприємство з метою мінімізації витрат, пов’язаних з наймом і оплатою праці персоналу, укладає зі своїми працівниками договори з оренди у них автомобілів, комп’ютерів та інших інструментів. Таким чином підприємство скорочує витрати, пов’язані з виплатою прибуткового податку і соціальних внесків. Дана схема, в принципі, є законною. Однак єдиною метою таких операцій є мінімізація податків, яка може бути сприйнята податковими органами як відхід від їх сплати. Тому існує висока ймовірність виникнення спорів та судових розглядів. Крім того, компаніям достатньо складно застосовувати таку схему.

• По-перше, не у всіх співробітників достатньо цінного майна для таких операцій, а надто великий обсяг договорів оренди з фізичними особами практично однозначно викличе зацікавленість контролюючих структур.

• По-друге, економлячи на «зарплатних» податках, компанія втрачає на ПДВ через неможливість прийняти до відрахування «вхідний» ПДВ, оскільки договір оренди укладено з фізичною особою (неплатником ПДВ) ».

Приклад. Дроблення БІЗНЕСУ

Якщо компанія, виводить частину обсягу здійснюваних послуг, в окрему організацію, і це дійсно відокремлений юридична особа, реально надає дані послуги, то проблеми немає. У такому випадку ситуація відповідає фактичним відносинам сторін. При цьому, єдиною метою є оптимізація податків, однак податки — це теж частина витрат підприємства, і в рамках підприємницької діяльності такі дії є припустимими. У той же час, якщо дроблення на компанії відбувається тільки за критерієм «розмір», а всі підприємства ведуть одну діяльність і централізовано управляються, то єдиною метою такого дроблення є ухилення від податків, відповідно законність такого методу сумнівна. Якщо ж бізнес дробиться за різними профілями і це пов’язано з оптимізацією господарської діяльності, наближенням виробничих потужностей до ринків сировини або збуту і т. д., то це законно, навіть якщо сукупне податкове навантаження зменшується.

Підкреслюємо, що якщо компанія розділяється на дві, щоб отримати податковий ефект, і це єдина ділова мета, то очевидним буде ухилення від податків. Доктрина ділової мети припускає, що такою метою не може визнаватися одне лише зменшення податків. Діловою метою, наприклад, може бути підвищення ефективності управління витратами. Це стосується і прикладу переведення співробітників в штат інших організацій. Переклад повинен бути комерційно обгрунтований, а дії платника податків — зумовлені реальними економічними причинами, але ніяк не податковими.

При здійсненні податкової оптимізації особливо часто вдаються до використання спрощеного режиму оподаткування в цілях податкового планування. Нагадаємо, що при використанні спрощеного режиму оподаткування, єдиного податку, мінімізація відбувається, як правило, за такими напрямками:

1. Компанія дробить свій бізнес, щоб кожен підрозділ відповідало визначенню малого підприємства та сплачувало податки за спрощеною системою.

2. Холдинг створює підприємства, що працюють за спрощеною системою, для виконання сервісних функцій (прибирання офісів, вантажно-розвантажувальні роботи, технічне обслуговування обладнання).

3. Підприємство реалізує продукцію через підприємця — єдинника, продаючи йому продукцію з мінімальною націнкою, щоб перевести податкове навантаження на фізичну особу «на спрощенці».

ВИСНОВКИ

Податкове планування підприємства, в тому числі — будь застосовуваний метод оптимізації податкового навантаження, повинен здійснюватись згідно норм чинного законодавства. Здійснювана оптимізація повинна бути економічно виправданою. У кінцевому рахунку, вона повинна грунтуватися на збільшенні Вашого прибутку, а не служити єдиній меті — «мінімізації податків». Наша компанія, використовуючи практичний досвід та знання кваліфікованих фахівців в області оподаткування, може допомогти здійснити податкове планування та оптимізацію Вашої діяльності.

Прямолінійна трактування терміна «мінімізаціїція оподаткування» без введення додаткових обмежень може призвести до парадоксальних ретами, у тому числі і «до кримінальної відповідальності».

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Александров І.М. Податки й оподатковування: підручник: [за напрямом 521600 "Економіка" і екон. спеціальностями] / І.М. Александров. — Вид. 5-е, перероб. і доп .. — М.: Дашков і Ко, 2008 .- 317 с. 

Барулина С.В. Податки й оподатковування: підручник [за спеціальністю 060400 "Фінанси і кредит"] / С.В. Барулина, О.С. Кирилова, Т.В. Муравлева. — М.: Економіст, 2008 .- 397, с. 

Боброва О.В. Організація і планування податкового процесу / О.В. Боброва, Н.Я. Головецький; Моск. акад. економіки і права. — М.: Іспит, 2007 .- 318, с. 

Гаріпова З.Л. Податковий вибір в системі внутрішньофірмового планування підприємства / З.Л. Гаріпова, Є.Л. Вершиніна. — К.: Средневолж. наук. центр, 2004 .- 168 с. 

Гудков Ф.А. Вексельні схеми мінімізації оподаткування / Ф.А. Гудков. — 2-ге вид .. — М.: МЦФЕР, 2008 .- 254, с. 

ДемчукІ.М. Податкова система в Україні. — Новосибірськ Кн. 4: Формування стратегії сталого розвитку споживчої кооперації: теоретичні аспекти. — 2004 .- 215, с. 

Дадашев О.З. Податкове планування в організації: (Учеб.-практ. Посібник) / О.З. Дадашев, Л.С. Кіріна; Всерос. держ. податкова акад. — М.: Кн. світ, 2004 .- 167, с.

Джаарбеков С.М. Методи і схеми оптимізації оподаткування / С.М. Джаарбеков. — 3-е вид .. — М.: Междунар. центр фінансово-екон. розвитку, 2007 .- 814, с. 

Євстигнєєв О.Н. Основи податкового планування / О.М. Євстигнєєв. — СПб.: Пітер, 2004 .- 284 с. 

Жестков С.В. Правові основи податкового планування: (На прикладі груп підприємств): Учеб. посібник / С.В. Жестков; Під ред. С.Г. Пепеляева; Акад. правової ун-т. — М.: МЗ-прес, 2002 .- 141 с.