конспект Microsoft Office Word

Урок 88 21.02

Тема. Порівняння числа і математичного виразу (логічний спосіб)

Мета: формування в учнів уміння порівнювати математичний вираз і число, формувати обчислювальні навички, вміння розвʾязувати задачі

Аналізувати спосіб порівняння математичного виразу та числа на основі обчислення знаходити значення виразів на 2 дії; закріплювати знання правил знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника; вчити розв’язувати задачі.

Розвивати і учнів образне мислення в ході виконання завдань з геометричним змістом, розвивати варіативне мислення в ході добору чисел та знаків арифметичних дії для одержання істинних рівностей і нерівностей.

Наочність та обладнання: презентація, індивідуальний матеріал

Методи і прийоми: Асоціації, робота в парах, групах, «Знак руки», «Сонечко сяє»

Етапи уроку

Методи та прийоми

Матеріал

І

1.Орзаційний етап. Привітання

2.З’ясування емоційної готовності

3.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

«Знак руки»

На дошці – етап уроку

Всі почули вже дзвінок.

Він покликав на урок.

Кожен з нас приготувався,

На перерві постарався.

Зараз сядуть лиш дівчатка,

А за ними і хлоп’ятка.

Я бачу що не всі готові співпрацювати, але сподіваюсь, що наприкінці уроку настрій покращиться і додасться впевненості.

Ми вже багато знаємо? Багато чого навчилися? Так можливо нам більше не треба вивчати математику? (Треба, щоб ще більше знати, ми тільки навчилися працювати з числами першого десятка)

Як на вашу думку, з чого будемо починати? (з повторення)

II

Актуалізація опорних знань і способі дій

Актуалізація вміння порівнювати число і математичний вираз шляхом обчислення значення виразу

Усне опитування.

Каліграфічна хвилинка

«Сонечко сяє»

5хв

Підсумки етапу уроку

Вчитель показує наступний етап — удосконалення

Математичний диктант (8хв)

В цей час індивідуальне завдання:

1. Поставити запитання до задачі. Накреслити схему (розв’язання усно при перевірці) Настя Буткова

2. Порівняти 2 числа (Максименкова)

3. Робота в парі – порівняти число та вираз за алгоритмом (Аня та Дмитрик Романюк)

Перевірка (знаки «згоден» чи ні) 9хв

Перевірка індивідуальних завдань 12хв

13хв

14хв

Підсумок етапу уроку

15хв

Фізкультхвилинка

-Яке сьогодні число? Дайте його характеристику.

Цифри 2 пропуск 1

- Сонечко сяє для тих, хто знає, яку арифметичну дію треба виконати, щоб одержати не більше число – а менше чи рівне? Щоб одержати не менше число –а більше чи рівне?

Чи можна при додаванні одержати те саме число? Наведіть приклади. (-0)

Чи можна при відніманні одержати те саме число? Наведіть приклади (+0)

Сонечко сяє для тих хто знає, як називаються числа при додавання, віднімання?

Як зміниться сума, якщо один із доданків збільшиться-зменшиться)? Наведіть приклади

Як знайти невідомий доданок, від’ємник, зменшуване ?

За допомогою яких знаків порівнюємо числа? (˃, ˂. =)

Коли ставимо ці знаки?

Для чого ми це повторювали? (Це допоможе закріплювати і удосконалювати наші уміння і знання)

-Що будемо робити далі? (удосконалювати навички)

учні за дошкою (

- Перший доданок 2, другий доданок 8, найдіть значення суми

- Зменшуване 9, від’ємник 6, знайдіть значення різниці.

- Число 10 зменшіть на 9

- Число 3 збільшіть на 7

- на скільки 10 більше за 6

- знайдіть невідомий перший доданок, якщо другий доданок 7, а значення суми 9 (індивідуальна перевірка цієї відповіді Муратової, Гречко)

- Знайдіть невідоме зменшуване, якщо від’ємник 3, а значення різниці 5

- Знайдіть невідомий від’ємник, якщо зменшуване 8, а значення різниці 6

Спочатку перевіряємо задачу і схему. Фронтально пояснюємо задачу.

По-друге, перевіряємо порівняння чисел (хибні чи істині ці нерівності?)

По-третє, перевіряємо порівняння числа і виразу за алгоритмом (хибні чи істині нерівності)

На попередньому уроці ви ознайомились з порівнянням виразу і числа. Як можна міркувати при порівнянні виразу і числа? (відповіді за алгоритмом)

III

IV

Формування нових знань і способів дій

1.Ознайомлення учнів з логічним способом порівняння числа та математичного виразу

2.Первинне закріплення логічного способу порівняння числа та математичного виразу

Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок

Закріплення знань правила знаходження невідомого компонента

Робота в групах (5хв). Всі порівняння різні на додаткових дошках

Захист груп. Доповнення відповідей. 23хв.

Коментоване письмо (26 хв)

Фізхвилинка «Ку-ку»

Колективна робота

Закріплення логічного способу порівняння математичного виразу і числа

Однак існує спосіб порівняння виразу і числа без обчислення значення виразу. Саме про цей спосіб ви сьогодні дізнаєтесь.

Знайти спосіб порівнянні числа та математичного виразу без обчислення виразу. Порівняти число і вираз, пояснити спосіб порівняння

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

6…5˂5 4…2˃4

6…4˂6 9˃9…7

V

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

Що нового дізнались на уроці? Як можна міркувати при порівнянні числа та матем. виразу? (Можна обчислити значення виразу та порівняння числа; можна порівнювати без обчислень) Чи завжди можна використати спосіб порівняння без обчислень? (Ні, тільки коли один компонент виразу дорівнює числу, з яким здійснюється порівняння) У чому полягає спосіб порівняння без обчислень? ( Якщо до певного числа додають будь-яке число, то цей вираз буде більший за це певне число, якщо від певного числа віднімають будь-яке число, то цей вираз буде меншим ніж це певне число)

У кого змінився настрій, покажіть це знаком руки.

Хто відчув впевненість у своїх знання, підніміть руки.

Я вдячна за урок та співпрацю