Штакалов А.М. ТЕ-22

3 Практична частина

Завдання 1:

1.Побудувати прямокутник зі сторонами 120 мм та 210 мм.

2.Виконати округлення R8 мм.

3.Побудувати коло Ø 155 мм.

4.Видалити зайві лінії командою Усечь кривую.

5.Побудувати паз шириною15 мм та радіусом округлення R7.

6.Побудувати коло Ø30 мм.

Координати центра кола. (х1,х2)

Викликаю команду Файл – Создать. В діалоговому вікні, що з`явиться на вкладці Новые документы обираю варіант Фрагмент.

Включаю Num Lock .Повинні бути включені наступні глобальні прив`язки: ближайшая точка, пересечение, угловая привязязка. Натискаю кнопку Прямоугольник по центру и вершине на панелі Геометрия.Параметри прямокутника при його створенні та редагуванні відображаються в окремих полях Строки параметров. Рядок параметрів, відповідний команді показаний на Рис 3.1.

Обираю прямокутник з осями, Рис.3.1.

Фіксую центр прямокутника в початку координат.Так як поле введення значення висоти активне, то зразу набираю «120» {Enter}. Ввожу значення ширини «210» {Enter}.

Для виконання округлень на прямокутнику роблю активною команду Скругление на углах обьекта, Рис.3.2.

В рядку параметрів ввожу величину радіуса «8» та натискаю кнопку На всех углах контура.

Будую коло: основною лінією с осями, з центром в початку координат, діаметром 155 мм, Рис.3.3.

Для видалення зайвих ліній на панелі Редактирование роблю активною команду Усечь кривую. Натискаю на зайвих ділянках ліній лівою кнопкою миші, Рис.3.4. Зайві лінії будуть видалені.

Виконую пази. Для цього за допомогою паралельних допоміжних прямих будую параметри пазів: ширину паза 15 мм(7,5 мм від вертикальної центрової лінії).

Паралельные прямые (допоміжні), Рис.2.5. В відповідь на запит системи Укажите отрезок или прямую для построения паралельной прямой клікаю курсором на вертикальній осьовій лінії пластини в будь-якій її точці.В рядку параметрів проставляю відстань «7,5». Система побудує фантоми двох допоміжних ліній паралельно заданій прямій. Аналогічно будуємо допоміжні лінії для побудови висоти паза (на відстані 20 мм).

Командою Отрезок (основна лінія) обвожу вертикальні лінії. Дугу виконую командою Дуга по двум точкам. Аналогічно будую другу дугу.

Видаляю допоміжні прямі. Для цього обираю меню Редактор – Удалить – Вспомогательные кривые и точки. Проставляю одну (горизонтальну) центрову лінію на циліндричній частині пазу(Обозначения – Обозначение центра). Тип центрової лінії в рядку параметрів – одна. Курсором вказую дугу на натискаю {Enter},підвожу курсор до точки фіксації розміщення центрової лінії, та натикаю {Enter}.Горизонтальна центрова лінія буде побудована. Аналогічно проставляю центрову лінію на другій циліндричній частині пазу. Командою Усечь кривую (на панелі Редактирование)видаляю ділянки прямої, Рис.3.7.

Для побудови кола активізую на панелі Геометрия команду Окружность, Рис.3.8.

Рядок параметрів для даної команди показаний на Рис.3.9.

Завдання 2:

1 Виконати просторову модель пластини. Товщина пластини 20 мм. Розрахуйте МЦХ пластини. Матеріал –АЛ 2 ГОСТ 1583-93.

2. Збільшить товщину пластини до 23 мм (редагування операції просторової моделі).

3 Виконайте отвір в пластині (редагування ескізу просторової моделі) діаметром 18 мм та з координатами центру Х=0 мм, Y=25 мм.

Створюю документ Деталь

На панелі