Промислова база підприємства

5. Розкрийте технолопчний процес на базі бітумних матеріалів.

Технологічний процес підготовки бітуму до застосування на асфальтобетонних заводах і бітумних базах здійснюють, як правило, по триступінчатій схемі температурної дії: 1) підігрів бітуму в сховищах до температури 40-50°, що забезпечує надходження його самопливом з сховища в приямок; 2) підігрів бітуму у приямку до температури 80-90°, при якій його можливо перекачувати насосами в бітумно-плавильні агрегати; 3) обезводнення і нагрів бітуму в бітумно-плавильних агрегатах до робочої температури 140-160°.

6. Наведіть основне технолопчне устаткування для виконання технолопчного процесу на базі бітумних матеріалів.

Устаткування для зберігання і переробки бітуму на спеціальних базах органічних матеріалів складається з бітумосховища, бітумно-плавильних агрегатів, насосів, бітумопроводів для транспортування бітумів від бітумосховища до бітумно-плавильних агрегатів і від останніх до складів готової продукції (бітумосховища).

3. Розкрийте технолопчний процес на кам’яно-дробильному заводь

Технологічний процес КДЗ включає наступні технологічні операції: дроблення гірської породи, грохочення (сортування) подрібненого матеріалу, збагачення кам’яного матеріалу, промивка мінерального матеріалу та його зневоднення.

4. Наведіть основне технолопчне устаткування для виконання технологічного процесу на КДЗ

Устаткування для виконання технологічногопроцесу на КДЗ складається з: дробарки, просіваючих поверхонь, грохотів(вібраційні та гіраційні), класифікаторів, промивальні машини, зневоджувачі, гідрокласифікаторів

Принцип дії дробарок різних типів:

а- щічні; б- конусні; в- валкові; г- молоткасті; роторні

Схема розташування грохотів

Схема дії класифікаторів:а- із сталевою плитою; б- із сталевим барабаном, що обертається; 1- приймальний бункер; 2- віброживильник; 3- сталева плита; 4- відсіки бункера готової продукції по міцності зерен; 5- затвор бункера; 6- стрічковий конвеєр

Розкрийте технологию розробки родовищ корисних копалин

Розробка ґрунтових матеріалів виконується відкритим способом. За умовами розробки кар’єри класифікують на механізовані та на гідро механізовані. Розробка кар’єрів по видобутку скельних порід основана на технології розпушення кам’яного масиву за допомогою вибуху та завантаження отриманих кам’яних уламків у транспортні засоби.

Для розробки будівельних матеріалів у кар’єрах можна використовувати

екскаватор з прямою лопатою — у всіх випадках розробки кар’єру при рівній і твердій підошві;

екскаватор з драглайном — за відсутності в породі крупних валунів, слабкій підошві кар’єру, нерівному рельєфі підошви кар’єру, розробці порід нижче за рівень води;

скрепери — при розробці невеликих родовищ корисних будівельних матеріалів і можливості транспортувати скрепером породу до збагачувальних установок;

бульдозери — при розробці горбистого кар’єру і близькому розташуванні збагачувальної установки;

землесоси — при розробці родовищ, що знаходяться нижче за рівень води або в заплавній частині річки;

гідромонітори та землесосні снаряди — за відсутності крупних валунів, наявності джерела води і електроенергії, можливості створення самопливного транспорту і наявності площі для карт намивання.

Для транспортування породи використовують різні види транспорту.

Наведіть особливості проведения буро-вибухових робіт при проведенні розробки корисних копалин

При проектуванні кар’єрів буропідривні роботи повинні бути передбачені при проходці траншей, корчуванні пнів і розробці скельних порід. За допомогою буропідривних робіт від загального масиву відділяють скельні породи (основний вибух) і потім доводять їх до необхідних розмірів (повторний вибух або оброблення негабариту).

Для кар’єрів дорожньо-будівельних матеріалів проектують головним чином методи шпурових, малокамерних свердловин і накладних зарядів.

Під методом шпурових зарядів розуміють виробництво вибухових робіт подовженими зарядами, розміщеними в циліндрових виїмках завглибшки до 5 м, діаметром до 75 мм. Метод зарядів свердловин полягає у вибуху зарядів, розміщених в свердловинах при висоті уступу більше 5 м діаметром до 200 мм. Метод накладних зарядів застосовують тільки для розколу каміння негабаритів або окремих валунів. Основний недолік цього методу — велика витрата вибухових матеріалів.

7. Розкрийте технолопчний процес на асфальтобетонному заводі.

Приготування асфальтобетонних сумішей полягає в змішуванні ретельно висушених і нагрітих до певної робочої температури піску і щебеня з мінеральним порошком і бітумом. На АБЗ чітко розглядаються чотири лінії руху матеріалів: мінеральних заповнювачів (щебінь, гравій, шлак, відсів, пісок, тощо); мінерального порошку (активованого чи неактивованого); органічного в’яжучого (бітум, мастика, емульсія, бітумно-полімерне в’яжуче); хімічні та полімерні добавки (ПАР для модифікації чи компаундирування).

8. Наведіть основне технолопчне устаткування для виконання технолопчного процесу на асфальтобетонному заводі

На АБЗ використовують наступне технологічне обладнання (основне): живлячі агрегати, сушільні барабани, змішувальні установки, бітумосховища, бітумоплавильні агрегати, силоси, накопичувальні та витратні бункери, бункер зберігання готової продукції, дозатори (для сипких матеріалів, для в’яжучого, для мінерального порошку, для ПАР).

На асфальтобетонних заводах для безперервного транспортування мінеральних матеріалів використовують стрічкові і гвинтові конвеєри, ковшові елеватори, аерожолоби і пристрої пневматичного транспорту.

9. Розкрийте технологічний процес на цементобетонному заводі

Технологічний розрахунок бетонозмішувального відділення полягає у визначенні основних технологічних показників заводу: виробничої потужності, годинної продуктивності, необхідного об’єму барабанів змішувачів, годинної і технічної продуктивності машини змішувача. Для обчислення річної продуктивності бетонозмішувального відділення слід визначити необхідне число машин змішувачів і тривалість циклу приготування одного замісу. Число бетонозмішувачів в цеху розраховують, виходячи з продуктивності однієї машини змішувача з урахуванням коефіцієнта використовування устаткування

10. Наведіть основне технологічне устаткування для виконання технологічного процесу на цементобетонному заводі

Приготування цементно-бетонних і розчинів сумішей полягає в дозуванні і перемішуванні складових бетону компонентів. Дозування компонентів (цементу, піску, щебеня, води і ПАР) здійснюють дозатори, перемішування їх — бетонозмішувальні і розчинозмішувальні установки. Технологічні схеми приготування бетонної суміші на стаціонарних заводах повинні передбачати комплексну механізацію всіх навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт на складах, подачу матеріалів у витратні бункери, дозування, приготування і видачу бетонної і сухої суміші при узгодженості роботи всіх виробничих і допоміжних цехів.