Звіт педагогічна практика з литератури (2)

Звіт

Про результати проходження педагогічної практики

з української літератури

студентки 507-а групи

факультету слов’янських та германських мов

Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

Смагіної Альони

За період з 28.10.2013 по 7.12.2013 року

Я, Смагіна Альона, проходила педагогічну практику з української літератури в 9 класі Дебальцівської загальноосвітньої школи I-II ступенів №2 Донецької області.У школі доволі розвинена матеріально-технічна база, тому пошук необхідної інформації (підручників, статей, творів, електронних документів тощо) значно полегшувався. Зокрема, доступ до мережі Інтернет, планування та проведення уроків в комп’ютерному класі значно полегшувало роботу. Школа забезпечена обладнаними кабінетами, які дають можливість легко опановувати навчальний матеріал. Варто зазначити, що школа має великий книжковий фонд для додаткового читання.Українську літературу викладають дуже досвідчені вчителі, тому постійні консультації з ними, засвоєння їхнього досвіду (методом спостереження за їх діяльністю на уроках), бесіди робили підготовку до проведення власних уроків значно легшою. Протягом першого тижня я спостерігала, як проводить уроки вчитель Мартищенко Валентина Василівна, які методи і прийоми використовує, як спілкується з дітьми. Вчитель має добрі знання з предмету, вміє подати матеріал. Мартищенко В.В. при проведенні занять надає перевагу традиційним методам і прийомам, хоча іноді застосовує нетрадиційні методи навчання («мозаїка», «глобус»).Вважаю за потрібне сказати, що уроки у вчителя проходили у доброзичливій атмосфері рівноправної співпраці і взаємодії вчителя та учнів. Учитель активізує процес навчання, використовуючи різні форми роботи. Для підвищення інтересу учнів до роботи Мартищенко В.В. розучує з учнями вірші та прислів’я. Вчитель докладає багато зусиль, щоб підтримувати високий темп уроків, має багато роздаткового матеріалу. Широко використовує наочність, додаткову дидактичну та методичну літературу.Валентина Василівна відповідальна, спокійна, врівноважена, уважна до кожного учня. Тож, мені, як вчителю-початківцю необхідно було навчитись вміло проводити заняття. За період проходження педагогічної практики, я відвідала 2 заняття та провела 5 уроків української літератури. Готуючись до уроків, я спиралася на поради вчителів, вузівських методистів, власні знання з літератури та методики її викладання. При написанні планів-конспектів намагалася використовувати, крім традиційних форм навчальної роботи, сучасні освітні технології (колективну та групову діяльність, добирати різні завдання, використовувати завдання творчого характеру,проблемні питання для винесення їх на обговорення), адже сучасних школярів важко зацікавити, спираючись на стандартну структуру уроку.Дуже хвилювалася, що не встигну провести урок за 45 хвилин, але нам з учнями вистачало часу, щоб виконати все, що я запланувала, адже клас активний і сильний, до того ж застосування міжпредметних зв’язків дозволило врахувати всі вікові та індивідуальні особливості учнів. Ще однією позитивною особливістю є те, що клас не великий, всього 17 учнів, тому всі включалися в роботу. З дисципліною особливих проблем не було, хіба що під кінець уроку увага учнів дещо розсіювалася, деякі починали розмовляти, проте після зауваження, школярі адекватно реагували й у класі відновлювалася тиша.Протягом практики в основу розроблених та проведених уроків мною покладено поєднання комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання. За період практичної діяльності як вчитель-початківець отримала такі практичні навички та вміння: виявляти рівень сформованості умінь учнів, тобто оцінювати відповідно критеріям навчальні досягнення; планувати та проводити уроки; заохочувати учнів до активної участі в класних заходах.

Я навчилася:

проводити уроки різних типів з української літератури;

перевіряти різні види усних та письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх, виставляти оцінки.

виготовляти дидактичний матеріал для уроків.

При проведенні уроків з літератури у подачі нового матеріалу, в його закріпленні особливих труднощів не було

Які ж труднощі були під час практики?

Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею.

Важко встановлювати зв’язок уже вивченого учнями матеріалу з тим,

що вивчається.

Незважаючи на певні негаразди, які існували, практика дала мені змогу спробувати себе в ролі вчителя української літератури, застосувати набуті знання з предмету й методики його викладання, вдосконалити власні вміння й навички, також навчилася планувати діяльність, правильно розподілити час на виконання різних завдань. Від практики з української літератури отримала задоволення, сподіваюся, приємні враження залишилися і в дітей, і у вчителя-предметника, бо на мої уроки учні завжди чекали.

Висновки:

Педагогічна практика поглибила, закріпила знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобутих в інституті, та дала змогу застосувати їх на практиці.

Виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати різні методи й прийоми, які активізують пізнавальну діяльність учнів.

Закріпила впевненість у правильність вибору професії й фаху, викликала прагнення вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію.

Дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології проводити навчально-виховну роботу з дітьми.

Дала змогу протягом періоду практики спостерігати за навчально-виховною роботою в школі, аналізувати її й робити висновки.

07.12.2012р.Підпис (Смагіна А.В.)