220 ЖМ философиядан тест база 2013 ж

***

1.Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды?://

Алтын ғасыр ретінде//

Ол баға бермейді//

Мәлімет ретінде//

Анық мақсаттқа жету жолындағы кезең ретінде//

+Білімдікті талап ететін, сыни көзқараста

***

Ш.Уалихановтың пікірінше саясаттың мәні://

+Билік пен құрылым тәсілдері//

Құрылым тәсілдері//

Билік//

Басқару туралы//

Пайдалану тәсілдері

***

Дәстүрлі Қазақ философиясына тән бастамаларды белгілеңіз://

Су, от, ауа, жер//

+Тәңір, жер, су, Умай//

Жер, ағаш, су, от, ауа//

Тянь, инь – ян, су, ағаш//

Атман, ахимса, мокша

***

Абай өзінің философиясында қандай принципті жариялайды?://

Мақсат қолданған тәсілдерді ақтайды//

«Білім-күш»//

«Ешқашан тұтқынға берілме»//

Бәрі де судай ағып жатыр//

+ «Адам бол»

***

Ағартушылық философияның негізін қалаған кім?://

Құнанбаев//

Дулатұлы //

+Уалиханов//

Торайғыров//

Құдайбердиев

***

Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады?://

+Дулатұлы//

Торайғыров//

Алтынсарин//

Құнанбаев//

Құдайбердіұлы

***

Көптеген қазақ ағартушыларының діни көзқарасы ретінде дейзмнің мәні?://

+Құдай жаратушы, бірақ қоғамның өміріне араласпайды//

Құдай әлемді ештеңеден жаратты//

Құдай абсолют, барлық мәндердің бастарқысы және соңы//

Құдай адамды емес, табиғатты жаратты//

Құдай табиғат пен адамның жасаушысы мен дем берушісі

***

Абайдың пікірінше://

+Адамның мәні – даналық пен оған құдайдың сүйіспеншілігінің нәтижесі//

Адамның мәні табиғатпен анықталады//

Адамның мәні – оның рахатқа ұмтылуында//

Адамның мәні – мәңгілік күйзелуде, қиналуда//

Адамның мәні – қоғамдық қатынастармен анықталады

***

Қазақ ақын жырауларының шығармашылығының басты ерекшелігі?://

Нақты оқиғалар мен адамдарды суреттеу//

+Аты аңызға айналған батырлардың ерліктерін жырлау//

Ғажайып табиғи күштер туралы қиялдарды жырлау//

Қиял ғажайып бейнелер мен аллегориялар//

Тұрмыстық және салт дәстүрлер

***

Қазақстандағы ағартушылық ойдың қалыптасуына негіз болған бағыттар://

+Орыс ағартушылығы//

Неміс ағартушылығы//

Француз ағартушылығы//

Ағылшын ағартушылығы//

Американдық ағартушылық

***

XIX ғ. ортасындағы қазақ халқының философиялық ой үрдістерінің түрі://

Вербалдық//

+Әдеби//

Университеттік//

Діни//

Жазбаша

***

XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда ерекше дамыған идеялардың сипаты://

+Ағартушылық//

Қайта өркендеудің идеялары//

Реформациялық//

Эмпириялық//

Иррационалдық

***

Абай философиясының орталық мәселесі-://

Таным//

+Адам//

Дін//

Онтология//

Методология

***

М. Дұлатұлы философиясының қай саласына аса маңызды үлес қосқан?: //

онтология //

гносеология //

әлеуметтану //

табиғат философиясы //

+ тарих философиясы

***

Ыбырай Алтынсарин кім болған //

саясаткер//

+педагог- ағартушы //

ғалым//

діни қайраткер//

географ, саяхатшы

Шоқан Уәлихановтың көзқарастары қай әлеуметтік ілімге жатады?://

Диалектикалық идеализм//

Стихиялық материализм//

Тұрпайы материализм//

+Географиялық детерменизм//

Әлеуметтік нигилизм

***

X X ғ. басында қазақ жазба мәдениеті философиясының негізін қалаушы лингвист://

Сәкен Сейфуллин//

Міржақып Дулатов//

Мәшһүр Жүсіп Көпей//

Әлихан Бөкейханов//

+Ахмет Байтұрсынов

***

Қазақ ағартушыларын атаңыз://

+Уалиханов, Құнанбаев, Алтынсарин//

Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд//

Ибн-Араби, Х.А.Яссауи//

Баласағұн, М.Қашғари//

А.Байтұрсынов, М.Дулатов

***

«Қырғыздарда кездесетін шаманизм іздері» деген еңбектің авторы://

Абай//

Шәкәрім//

+Уалиханов//

Алтынсарин//

Байтұрсынов

***

Абайдың негізгі философиялық шығармасын атаңыз://

Тәжірибелер//

Тәубе//

Ойлар//

+Қарасөздер//

Болмыс және құбылыс

***

«Адам бол» идеясын ұсынған қазақ философы кім?://

Жұмабаев//

Торайғыров//

Құдайбердиев

+Құнанбаев//

Уалиханов

***

«Даналық қара сөздер» шығармасының авторы кім?://

Алтынсарин//

+Құнанбаев//

Құдайбердиев//

Торайғыров//

Уалиханов

***

Өз бойыңда адамгершілікті жоғалтпауға тырыс, жаратушы бізді адамгершілігімізге қарап бағалайды деп айтқан кім?://

Шәкәрім//

Алтынсарин//

Уалиханов//

+Абай//

Байтұрсынов

***

Қазақ ойшылы, орыс географиялық қоғамның толық мүшесі, саяхатшы, философ?://

Жұмабаев//

Байтұрсынов//

Алтынсарин//

+Уалиханов//

Торайғыров

***

«Адасқан өмір» атты шығармасында дүниенің шексіздігі туралы ой айтқан кім?://

Құнанбаев//

Алтынсарин//

+Торайғыров//

Уалиханов//

Әуезов

***

Сопылық іліміндегі басты мәселе://

+Адамның құдайға қатынасы//

Адамның адамға қатынасы//

Адамның табиғатқа қатынасы//

Адамның қоғамға қатынасы//

Адмның өзіне қатынасы

***

Ортағасырлық араб мәдениетінде «Фәлсафа» сөзінің мағынасы://

+Дүниені рационалдық тұрғыдан тану//

Мұсылмандық діни ілім//

Құдайды мистикалық тану тәсілі//

Сенім қағидалары//

Мұсылмандық құқық

***

Қазақ халқының дәстүрлі діни сенімдеріндегі басты құдіретті күші не?://

+Тәңір//

Жер//

Су//

Умай//

Ерлік

***

Қазақ ұлттық мәдениетіне тән архетипті көрсетіңіз://

Жануарларды сыйлау архетипі//

Жанды сыйлау архетипі//

Батырларды сыйлау архетипі//Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 |... 5 |... 6 |... 7 |... 8 |... 9 |... 10 |... 11 |... 12 |... 13 |... 14 |... 15 |... 16 |... 17 ... | Весь текст