ГІС І БАЗИ ДАНИХ

ГІС І БАЗИ ДАНИХ

Орієнтовний перелік запитань на іспит.

Тема 1. Поняття ГІС.

Геоінформаційна система: визначення, смислові значення.

Характеристика загальної структури ГІС.

Коротка характеристика блоків уведення даних, обробки даних, виведення результатів.

Функції (за Р. Томлінсоном, класичні, розширені) та завдання, що вирішуються за допомогою ГІС.

Класифікація ГІС (як інформаційних систем, що функціонують в комп’ютерному середовищі) за метою, територіальним охопленням, проблемною спрямованістю.

Періодизація розвитку ГІС.

Характеристика сучасного стану впровадження ГІС в Україні.

Тема 2. Інформаційна основа ГІС.

Інформаційна основа ГІС: сутність поняття, об’єкт інформаційного моделювання.

Поняття просторового об’єкта та просторових даних.

Характеристика складових просторових даних: позиційної, топологічної, непозиційної частини.

Моделі, що застосовуються для цифрового опису просторових даних.

Визначення та характеристика растрової моделі просторових даних.

Основні методи стиснення графічних даних.

Головні растрові формати даних та їх характеристика.

Визначення векторної моделі просторових даних, їх види.

Характеристика головних елементів векторної топологічної моделі даних: сегмента, вузла, дуги, полігона. Топологізація.

Головні векторні формати даних та їх характеристика.

Міжмодельні перетворення даних.

Тема 3. Бази даних та системи управління ними.

База даних: сутність поняття. Головні вимоги до створення баз даних ГІС:

Рівні проектування баз даних.

Системи управління базами даних (СУБД): сутність поняття. Найбільш відомі логічні структури, що визначаються поняттям “модель бази даних” та відповідні їм СУБД.

Форми представлення географічних об’єктів, які моделюються за допомогою ГІС.

Шляхи використання СУБД у ГІС. Функції СУБД.

Мова структурованих запитів, її характеристика та особливості застосування.

Реляційний підхід до організації СУБД, його переваги, недоліки, особливості.

Поле та запис у реляційній моделі бази даних. Проста база даних.

Тема 4. Геоінформаційний аналіз даних.

Геоінформаційний аналіз даних: сутність поняття, головна мета.

Основні види геоінформаційного аналізу даних, їх огляд.

Інтерактивний аналіз даних векторних електронних карт, його можливості.

Інтерактивний аналіз інформації в базі даних, його проведення.

Інтеграція атрибутивної та просторової інформації, її необхідність.

Комплексування інформації: сутність, характеристика.

Зміст геоінформаційного аналізу при виконанні функцій роботи з базами даних.

Функції генералізації у геоінформаційному аналізі даних.

Тема 5. Відображення результатів роботи ГІС.

Необхідність відображення (візуалізації) результатів роботи ГІС.

Види графічного відтворення даних у ГІС.

Картографічна візуалізація, її види.

Картоїди, “уявні” зображення, анаморфози, віртуально-реалістичні зображення, їх особливості.

Характеристика засобів некартографічного виведення результатів роботи ГІС.

Сутність понять: цифрова карта, електронна карта, комп’ютерна карта.

Цифрова та електронна карта: схожість і відмінності.

Цифрова та комп’ютерна карта: схожість і відмінності.

Комп’ютерна та електронна карта: схожість і відмінності.